Mwen invite’ w nan pwochèn exposisyon mwen ki rele “Lwa Pran’m”